Sopcontainer

Mellan den 10/5 och 12/5 har alla medlemmar i Västeråshus 11 möjlighet att slänga sopor i containern som är uppställd utanför tvättstugan.

Sopor som klassas som miljöfarlig avfall t.ex. elektronik, bilbäck, målarfärgsburkar, olja, batterier m.m. får absolut inte kastas i containern.

Avgiftsförändring 2024

Styrelsen för Riksbyggens Brf Västeråshus 11 har vid fastställandet av budgeten för 2024 beslutat om nedan angivna höjningar att gälla från och med 2024-01-01:

Årsavgifterna höjs med 2%.

På grund av ökade driftskostnader, såsom värme, vatten.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Info om utskick av avgiftsavier

Riksbyggen har valt att inte skicka någon avgiftsavi när Ni som medlem valt att betala med autogiro. Avin hittar man nu genom att logga in som medlem på Mitt.Riksbyggen.se. Vill ni ha avi så kan ni välja att ändra till e-faktura.
Riksbyggen har gjort denna förändring för att minska administrationen.

Avgiftsförändringar 2023

Styrelsen för Riksbyggens Brf Västeråshus 11 har vid fastställandet av budgeten för 2023 beslutat om nedan angivna höjningar att gälla från och med 2023-01-01:

Årsavgifterna höjs med 5%.

På grund av ökade driftskostnader, såsom värme, vatten, sophantering, samt ränta.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Relining av avloppsrör i källare.

På grund av att avloppsrören i källarna är ca 70 år gamla och därav i dåligt skick vilket innebär att vi måste renovera dom. Detta arbete kommer att delas upp i 3 etapper och utföras av entreprenören Swoosh.

Första etappen (Blomstergatan 12 till 28) beräknas pågå under hösten och sträcker sig in på nästa år. Swoosh kommer med mer detaljerad information innan arbetet startas.

Föreningslokalen kommer vara avstängd för uthyrning under renoveringsperioden.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Västeråshus 11

Info angående hushållsavfall och matavfall

Måndag 15 augusti kommer de nya sopstationerna att aktiveras och alla boende ska använda dessa. De finns på två ställen, Backsippsgatan 17 och Blomstergatan 22.
Samtidigt stängs och plomberas sopnedkast och dom tillfälliga kärlen.

Öppning sker med dom taggar som används till befintliga miljöstationer.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Västeråshus 11

Nyhetsbrev våren/sommaren 2022

Hej,

Det är dags för en uppdatering av styrelsens aktiviteter under våren och sommaren.

  • Gällande våra tillfälliga matavfall och torrsopor planeras en slutlösning med moloker. Under sommaren kommer arbetet att startas.
  • Föreningen håller på med planering av ett större projekt för reparation av liggande
    rörstammar pga skador som upptäckt efter genomförd besiktning och som gjort det
    nödvändigt att åtgärda skadorna.
  • Som tidigare år kommer en container att ställas upp utanför tvättstugehuset 12-16 maj. Då är det läge att se över skrubbar och förråd och passa på att slänga överflödigt man inte vill ha kvar.
  • Skyddsrummen kommer besiktigas under året och ett åtgärdsprogram skall tas fram.

Med vänlig hälsning från styrelsen
med önskan om en fin sommar

Avgiftshöjning 2022

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning med 2% på kallhyran från och med årsskiftet. Föreningens kostnader ökar och styrelsen har då beslutat att höja avgiften.

Ändring av sophämtning

Vi är uppmanade att stänga sopnedkasten där sopbilarna måste backa in på gårdarna. Kraven kommer från Arbetsmiljöverket och förarnas säkerhetsmiljö att slippa backa in på gårdarna med sopbilarna för att tömma kärlen vid sopnedkasten, gäller vid adresserna Gideonsbergsgatan 21a-c, 23 a-b, Blomstergatan 22-28 och Backsippsgatan 13.

Detta innebär att sopnedkasten kommer att plomberas och nya tillfälliga ”skåphus” kommer att ställas ut där restavfall skall slängas, se nedan skiss var skåphusen placeras. Tidplanen för detta skall genomföras första veckorna under december, vilket innebär att när plomberingarna är gjorda skall soporna kastas i närmaste skåphus, se nedan.
Den slutliga lösningen är under planering och beräknas vara klar under sommaren 2022.

Problem med porttelefon

Upplever du problem med porttelefonen så rekommenderas att testa nedan instruktioner:

Prova stänga av funktionen som heter VoLTE. Det kan det störa ut dtmf-toner som används för att öppna med 5:an

Apple: Inställningar -> Mobilnät -> Alternativ för mobildata -> Aktivera 4G -> Röst och data -> stäng av VoLTE

Samsung: Inställningar -> Anslutning -> Mobilnätverk -> LTE-röstsamtal av.

Huawei: Inställningar -> Mer -> Mobilnätverk -> Önskad nätverkstyp -> Välj 4G -> Dra reglaget till vänster på ”VoLTE-samtal”.

Vad är VoLTE? VoLTE står för “Voice over LTE (Long Term EVolution)” och är samtal som sker över 4G-nätet. Med VoLTE får du bättre täckning, högre samtalskvalitet och bättre ljud när du pratar i din mobil. Det gör att personen du pratar med hör dig bra, även om det bullrar runt omkring dig. Att ringa ett VoLte-samtal, alltså att ringa över 4G-nätet, kostar inget extra.