Styrelsen

År: 2019-2020

Ordförande                                Inger Morsing
Vice Ordförande                       Magnus Engqvist
Sekreterare                               Sven-Erik Jansson
Övrig ledamot                          Vakant
Övrig ledamot                          Mats Jingerås
Riksbyggen                               Malin Hanzen
Suppleant                                  Lena Stål
Suppleant                                  Guy Lindeman
Suppleant                                  Alexander Löfberg

Mejla styrelsen:  styrelsen@vashus11.se

Vice värd

Vice värden heter Sven-Erik Jansson.
Han bor på Blomstergatan 18. tel: 021-41 09 73 eller 070–240 41 03
mejl: svenerikjansson33@gmail.com
Brevlåda för meddelande till vice värden finns innanför entrén till tvättstugan.
Brevlådan kontrolleras och tömmes 1 gång i veckan.


Bra att veta ang BRF styrelse…

Det måste finnas en beslutsför styrelse i föreningen.

Saknas styrelse helt eller får man inte ihop tillräckligt många ledamöter uppstår likvidationsplikt för föreningen. Detta innebär att Bolagsverket påbörjar ett ärende och, för det fall föreningen inte inom viss tid väljer nya ledamöter, beslutar att föreningen ska träda i likvidation och en likvidator tillsätts. Likvidatorns uppgift är att sälja föreningens tillgångar och dela ut det som blir kvar sedan skulderna betalats till bostadsrättshavarna. När föreningens fastighet säljs upphör bostadsrätterna och de boende kommer istället att inneha lägenheterna med hyresrätt.

I de fall det är för få personer som visar intresse för att engagera sig i styrelsearbetet bör därför styrelsen / valberedningen informera medlemmarna om vikten av att ha en fungerande styrelse samt att avsaknad av styrelse leder till att bostadsrätterna upphör och föreningen upplöses om föreningen inte inom viss tid lyckas få till en styrelse.

Det är således av helt avgörande för föreningens bestånd att det finns en styrelse.

Kortsiktigt är det också av vikt att vid var tid ha en beslutför styrelse. I annat fall finns det ingen som kan företräda föreningen. Detta innebär bl.a. att ingen kan teckna avtal om så behövs eller kanske lägga om föreningen lån. Har man inte delegerat uppgiften att besluta om medlemskap finns ej heller någon som kan göra det varför överlåtelser inte kan fullföljas.
Styrelsehandboken.