Akuta skador

Efter klockan 16:00

Om det gäller fel eller skador som kan förvärras om de inte åtgärdas omgående som t ex:
Brand, översvämning, ras, sot, storm, glas, stopp i avlopp, värmefel samt om huvudsäkringen löser ut och liknande händelser.

Kontakta i första hand Vice värden Sven-Erik Jansson.
Han bor på Blomstergatan 18.   tel: 021-41 09 73 eller 070–240 41 03  eller ring BBAB (Bergslagens bevakning) tel 021- 31 45 50

Angående BBAB, observera att detta gäller endast akuta skador och att den som missbrukar denna jourtjänst kommer att debiteras.

Akuta skador vardagar klockan 07:00 – 16:00

Kontakta fastighetsskötarna
eller Vice värden Sven-Erik Jansson,  tel: 021-41 09 73 eller 070–240 41 03