Säkerhet/Viktigt

Cyklar, barnvagnar och rullatorer

  • Cyklar skall förvaras i cykelrummet i källaren, på gården i cykelstället, och inte
    ställas utanför porten eller lutas mot någon vägg.
  • Barnvagnar eller andra skrymmande föremål får inte placeras i entrén
    ej heller i källargångarna.
  • Rullatorer får placeras i entrén.

I källaren får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats.
Källargångarna och trapphusen skall hållas fria från saker (dörrmattor o.dyl) och får inte belamras.
OBS VIKTIGT!…

När/om… man är på väg ut och möter någon utanför entrédörren (vid porttelefonen) som vill komma in utan att ha blivit insläppt med tagg eller via porttelefonen, så får man absolut inte släppa in personen ifråga bara för att vara snäll!
Anledning: Minimera inbrottsrisken.

Om man ser någon entrédörr stå öppen i området och ingen person verkar vara närvarande…Stäng dörren på en gång, entrédörrarrna får inte stå öppna i onödan, speciellt inte om ingen är där!
Anledning: Minimera inbrottsrisken.

Byte av sommar och vinterdäck på personbilar inom området…

Får ske endast om man inte blockerar för andra fordon räddningsfordon mm.

Balkonger får absolut inte användas för…

  • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
  • Skakning av mattor, sängkläder mm
  • Grillning med gasol eller grillkol/briketter

Grillning med EL-Grill accepteras, om närboende grannar gett sitt samtycke.
Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Störning.

Vi hoppas du inte blir störd av grannarna, men om det skulle hända så kontaktar du Securitas på tel 010-4705770
Prata med grannarna innan du slänger dig på luren!

Hissen vid tvättstugan.

Om hissen slutar att fungera ring: nödnummer 021-31 45 60

Om det går en säkring.

Om det går en säkring i ett garage eller ett allmänt utrymme kontaktar man i första hand MARK fastighetsskötsel