Lekplatsen

Styrelsen har beslutat att…

Alla privata leksaker som ligger på och omkring lekplatsen skall tas bort av ägarna när dagen är till ända och leken är slut.

Om leksakerna ändå ligger kvar ute följande morgon kommer leksakerna att slängas