Andrahandsuthyrning

Du kan hyra ut din lägenhet i andra hand efter godkännande av styrelsen.
Ansökan skall lämnas till styrelsen senast 4 månader före andrahandsuthyrningen.
Godkännande gäller endast för 1 år.

Vid eventuell förlängning av andrahandsuthyrning måste ansökan lämnas till styrelsen senast 4 månader före andrahandsuthyrningen.

Vid förnyad ansökan gör styrelsen en ny prövning.

Du bör hos hyresnämnden bostadsrättslagensäkra din besittningsrätt till lägenheten innan uthyrningen påbörjas, om den skall vara uthyrd längre än 2 år i följd.

Klicka här för regler (.pdf) angående andrahandsuthyrning av bostadsrätt.

Klicka här för Bostadsrättslagen (.pdf)