Fastighetsskötsel

Vi som sköter om fastigheterna & utemiljön är:

MARK Fastighet

Vi har även hand om köer och kontraktskrivning till: Garage, Parkeringsplatser, Lokaler, Föreningslokalen, Gym, Solarium, mm

Du når oss på tel: 021-475 65 65 eller mejl: riksbyggen551@gmail.com