Fastighetsskötsel

Vi som sköter om fastigheterna & utemiljön är:

Fastighetsskötsel

  • Per-Ove Lindman
  • Peter Ossiansson
  • Mats Ringsgård
  • Dawin Kalén

Lokalvård

  • Agneta Johansson
  • Bente Ossiansson

Vi har även hand om köer och kontraktskrivning till: Garage, Parkeringsplatser, Lokaler, Föreningslokalen, Gym, Solarium, mm

Du hittar oss på Blomstergatan 7 och våra arbetstider är kl. 07:00 – 16:00.
Hitta till fastighetsskötarna…

Du når oss säkrast vardagar mellan 10:00 – 11:00 på tel: 021-14 31 32 eller mejl: riksbyggen551@gmail.com