Fastighetsskötsel

Vi som sköter om fastigheterna & utemiljön är:

HJT-Service & HJT Städ

Vi har även hand om köer och kontraktskrivning till: Garage, Parkeringsplatser, Lokaler, Föreningslokalen, Gym, Solarium, mm

Du når oss på tel: 021-475 07 10 eller mejl: riksbyggen551@gmail.com