Porttelefon

För att komma in i porten med Tagg-systemet visar du helt enkelt upp din tagg för porttelefonen. Därefter öppnas dörren och du kan gå in.

När någon vill nå dig ringer det på den telefon som du tidigare lämnade
telefonnumret till. När du svarar hörs en tonstöt var 5:e sekund för att visa att samtalet kommer från porttelefonen. 15 sekunder innan samtalet avbryts hörs en varningsmelodi. Genom att trycka på 2 kan du förlänga samtalet.

Innan du lägger på väljer du om du vill öppna eller inte:

För att öppna – tryck 5
För att inte öppna – tryck 0 eller lägg på luren

Porttelefonen fungerar fram till kl 21. Efter det får man gå ner och släppa in sina besökare.

Telefonsvarare

Om du har en telefonsvarare bör du ändra ditt meddelande för att detta inte ska höras i porttelefonen. För att undvika detta måste tonsignalen för 0:an spelas in före svarsmeddelandet. Detta borde fungera på alla telefoner som har tonval, i annat fall ska det finnas tonsändare att köpa i telebutiker. Vid inspelning av meddelande, vänta ett par sekunder, tryck på 0:an, tala därefter in ditt meddelande. Enligt uppgift kan det dock finnas problem att få detta att fungera med Telias TeleSvar.

För besökare

Använd ”SÖK”-knapparna på porttelefonen för att hitta den som skall besökas. Tryck därefter på ”RING”.

Man kan även söka på namn:

När man har tryckt på någon av SÖK-knapparna knappar man in hela eller början på det sökta namnet. Varje sifferknapp motsvarar flera bokstäver.

Exempel, sök namnet ”Broman”:

Knappa in ”1” (ABC), ”7” (PQRS), ”6” (MNO), ”6” (MNO), ”1” (ABC),
”6” (MNO).

När man knappar in siffrorna/bokstäverna visas ett urval som motsvarar de inmatade söktecknen. Man behöver därför oftast inte ange hela namnet för att hitta sökt person.

När rätt person syns, flytta markeringen med SÖK-tangenterna till önskat namn. Tryck sedan på ”RING” för att ringa upp den markerade personen.

OBS VIKTIGT!…

När/om… man är på väg ut eller in och möter någon utanför entrédörren (vid porttelefonen) som vill komma in utan att ha blivit insläppt med tagg eller via porttelefonen, så får man absolut inte släppa in personen ifråga!
Anledning: Minimera inbrottsrisken.

Om man ser någon entrédörr stå öppen i området och ingen person verkar vara närvarande…Stäng dörren på en gång, entrédörrarna får inte stå öppna i onödan, speciellt inte om ingen är där!
Anledning: Minimera inbrottsrisken.

Öppna heller inte om ingen svarar er i porttelefonen, dels för att vi ska slippa få in dörrförsäljare och dels för att minimera risken för inbrott.

Övrig information

Ditt nummer visas aldrig, men om du ändå inte vill ha ditt nummer kopplat till systemet så meddelar du detta till fastighetsskötaren.

Systemet är uppbyggt så att endast en person kan prata åt gången. Undvik därför att prata i munnen på varandra.

Extra taggar finns att köpa på fastighetskontoret för 100 kronor.

OBSERVERA!

Vid förlust av taggar, anmäl detta direkt till fastighetsskötarna.
Då kan den förlorade taggen plockas bort ur systemet och blir därefter oanvändbar.