Sophantering

Det finns två sopstationer i området. De finns på två ställen, Backsippsgatan 17 och Blomstergatan 22. Dessa öppnas med samma tag som till ytterdörren.

Övrigt avfall sorteras i de monokler som är placerade vid vändplanen på Blomstergatan. Där kan du slänga glas, metall, papper, plast, tidningar och batterier. Övrigt avfall ska transporteras till Återbruket.

Kompostpåsar finns att hämta i tvättstugan, rakt fram när du kommer upp för trappan.