Sophantering

Det finns sopnedkast i alla trapphus som endast är till för restsoporr övrigt avfall sorteras i de monokler som är placerade vid vändplanen på Blomstergatan. Där kan du slänga glas, metall, papper, plast, tidningar och batterier. Övrigt avfall ska transporteras till Återbruket.

Dessutom finns behållare för kompost på varje gårdsplan. Observera att där får endast papperspåsar slängas.

Restsopor får du slänga i sopnedkasten, tänk på att det lätt blir stopp i sopnedkasten i våra trapphus, vik därför ihop pizzakartonger och större föremål ordentligt innan ni kastar dem.
Eller gå ut och släng direkt i sopkärlet när det rör sig om pizzakartonger och större föremål.

Klicka Här, För info om vad man får, och inte får slänga i sopnedkasten.

(info vid alla sopnedkast i alla trapphus)

 Kompostavfallet slängs i de behållare som finns på flera platser på området.

Kompostpåsar finns att hämta i tvättstugan, rakt fram när du kommer upp för trappen.
Behållare för tidningsinsamling finns på flera platser runt området.

Närmaste återbruk finns på Stenby gärde, strax norr om COOP Forum.
Vid jul brukar en container ställas upp inom området för ”julsopor”.