Renovera, skador mm

Fuktskador

Om ni misstänker en begynnande fuktskada i badrum eller dylikt, ta kontakt med fastighetsskötarna som kan hjälpa till med fuktmätning och har professionell utrustning för detta.

Ventilation/fläktaggregatet

Om ni planerar att renovera köket, tänk på att fläktaggregatet som sitter monterat bakom kryddhyllan inte bara är en ”spisfläkt” utan även fungerar som ventilation för hela lägenheten, d.v.s. i badrummet klädkammaren och ovanför spisen.
Ventilationen skall alltid vara i drift och får ej stängas av!
Så om ni funderar på att byta fläktaggregatet: se till så att den nya ventilationen/fläktaggregatet fungerar på samma sätt som det ursprungliga.

OBS! Man får alltså inte ta bort det ursprungliga fläktaggregatet och montera in t.ex. en kolfilterfläkt,

ÖVRIGT: Fläktaggregatet måste/bör rengöras med jämna mellanrum, ungefär 1 gång per år

EXONET fläktaggregatet.