Info angående hushållsavfall och matavfall

Måndag 15 augusti kommer de nya sopstationerna att aktiveras och alla boende ska använda dessa. De finns på två ställen, Backsippsgatan 17 och Blomstergatan 22.
Samtidigt stängs och plomberas sopnedkast och dom tillfälliga kärlen.

Öppning sker med dom taggar som används till befintliga miljöstationer.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Västeråshus 11