Nyhetsbrev våren/sommaren 2022

Hej,

Det är dags för en uppdatering av styrelsens aktiviteter under våren och sommaren.

  • Gällande våra tillfälliga matavfall och torrsopor planeras en slutlösning med moloker. Under sommaren kommer arbetet att startas.
  • Föreningen håller på med planering av ett större projekt för reparation av liggande
    rörstammar pga skador som upptäckt efter genomförd besiktning och som gjort det
    nödvändigt att åtgärda skadorna.
  • Som tidigare år kommer en container att ställas upp utanför tvättstugehuset 12-16 maj. Då är det läge att se över skrubbar och förråd och passa på att slänga överflödigt man inte vill ha kvar.
  • Skyddsrummen kommer besiktigas under året och ett åtgärdsprogram skall tas fram.

Med vänlig hälsning från styrelsen
med önskan om en fin sommar