Avgiftshöjning 2022

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning med 2% på kallhyran från och med årsskiftet. Föreningens kostnader ökar och styrelsen har då beslutat att höja avgiften.