Ändring av sophämtning

Vi är uppmanade att stänga sopnedkasten där sopbilarna måste backa in på gårdarna. Kraven kommer från Arbetsmiljöverket och förarnas säkerhetsmiljö att slippa backa in på gårdarna med sopbilarna för att tömma kärlen vid sopnedkasten, gäller vid adresserna Gideonsbergsgatan 21a-c, 23 a-b, Blomstergatan 22-28 och Backsippsgatan 13.

Detta innebär att sopnedkasten kommer att plomberas och nya tillfälliga ”skåphus” kommer att ställas ut där restavfall skall slängas, se nedan skiss var skåphusen placeras. Tidplanen för detta skall genomföras första veckorna under december, vilket innebär att när plomberingarna är gjorda skall soporna kastas i närmaste skåphus, se nedan.
Den slutliga lösningen är under planering och beräknas vara klar under sommaren 2022.