Relining av avloppsrör i källare.

På grund av att avloppsrören i källarna är ca 70 år gamla och därav i dåligt skick vilket innebär att vi måste renovera dom. Detta arbete kommer att delas upp i 3 etapper och utföras av entreprenören Swoosh.

Första etappen (Blomstergatan 12 till 28) beräknas pågå under hösten och sträcker sig in på nästa år. Swoosh kommer med mer detaljerad information innan arbetet startas.

Föreningslokalen kommer vara avstängd för uthyrning under renoveringsperioden.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Västeråshus 11