Avgiftsförändringar 2023

Styrelsen för Riksbyggens Brf Västeråshus 11 har vid fastställandet av budgeten för 2023 beslutat om nedan angivna höjningar att gälla från och med 2023-01-01:

Årsavgifterna höjs med 5%.

På grund av ökade driftskostnader, såsom värme, vatten, sophantering, samt ränta.

Vänliga hälsningar

Styrelsen