Avgiftsförändring 2024

Styrelsen för Riksbyggens Brf Västeråshus 11 har vid fastställandet av budgeten för 2024 beslutat om nedan angivna höjningar att gälla från och med 2024-01-01:

Årsavgifterna höjs med 2%.

På grund av ökade driftskostnader, såsom värme, vatten.

Vänliga hälsningar
Styrelsen