Nyhetsbrev Januari

God forstättning på nya året!

Nytt låssystem

Då vårt låssystem är föråldrat har styrelsen beslutat att byta ut samtliga lås i fastigheterna. Även låsen till lägenhetsdörrarna. Detta sker utan kostnad för er boende. Mer information kommer när det är dags för byte. Håll utkik på hemsidan och i trapphusen.

Cykelställ

Under 2019  kommer cykelställen utomhus att bytas ut mot cykelställ som man även kan låsa fast ramen i.

Årsstämman

Varje vår hålls årsstämma i föreningen. Där väljs den styrelse som skall driva föreningen under nästkommande verksamhetsår. Det är viktigt att vara med på den och ha möjlighet att göra sin röst hörd. Kan du tänka dig att delta i styrelsearbetet som ledamot så maila oss på: styrelsen@vashus11.se

Viktigt!

Vi har fortsatta problem med sopor i  kompostbehållarna. Om vi inte blir bättre på det kommer Vafab att belägga föreningen med vite.

Besöksparkeringarna är enbart till för besökare. Boende får inte använda dessa. Kontakta fastighetsskötarna om ni behöver hyra parkeringsplats.

Julens sopor

Även i år kommer vi, tillsammans med övriga föreningar, att ställa upp en container för julsopor. Som vanligt står den på Blomstergatan 37, vid Brevduvans dagis. Containern är endast till för julklappspapper och kartonger.

önskar Styrelsen

Lediga parkeringsplatser

Just nu finns följande parkeringsplatser lediga att hyra:

  • 2 st parkeringsplatser utan el
  • 6 st parkeringsplatser med el
  • 1 st termogarage
  • 2 st MC-platser 

Kontakta fastighetsskötarna för att hyra någon av dessa. 

Avgiftsförändringar 2019

Styrelsen har beslutat om följande avgiftshöjningar från 2019-01-01

  • Årsavgiften (kallhyra) 1%
  • Värmeavgiften                2%

Upprustning av trapphus

Nu pågår en upprustning av våra trapphus. Väggarna kommer att målas om, montering av ljuddämpande skivor i taket och byte av takarmaturen till rörelseaktiverad LED-armatur.