Nyhetsbrev mars

Belysning

Styrelsen har beställt utbyte av all belysning i källarplanen till led samt att belysningen blir rörelsestyrd. Det gör att det blir enklare och tryggare att röra sig i källaren och man slipper råka utför att det blir beckmörkt. Dessutom sparar föreningen pengar på att belysningen slocknar automatiskt då det händer att man glömmer att släcka efter sig. Dessutom byts utomhusbelysningen till led.

Den årliga vårstädningen

Precis som tidigare år kommer en container att ställas upp utanför tvättstugehuset några dagar i maj.  Då är det läge att se över skrubbar och förråd och passa på att slänga sånt man inte vill ha kvar.

Grannsamverkan

Som ni säkert redan sett i trapphusen finns det  möjlighet att engagera sig i grannsamverkan i kvarteret.  Vill du engagera dig i grannsamverkan så tveka inte att kontakta Hans Nilsson, hlr.nilsson@gmail.com , 070-7201003.

Föreningen behöver ditt engagemang

Under våren kommer i vanlig ordning föreningsstämman och vi vill att ni redan nu funderar på om ni kan tänka er att bidra med er kompetens i styrelsen. Vill man veta mer kontaktar man valberedningen. Info finns på hemsidan