VIKTIG INFORMATION

I maj är det dags för årets stämma och därmed val av styrelse. Det innebär att du har möjlighet att anmäla ditt intresse att delta i styrelsearbetet och driva föreningen framåt.
För att få en komplett styrelse behövs personer med olika erfarenhet och kompetens. Men det viktigaste är ditt engagemang och intresse.
Att vara en del av styrelsen är ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt uppdrag. Omfattningen beror mycket på dig själv men du bör kunna lägga minst 30 timmar per år på styrelsearbete. Det är dessutom ett bra komplement i ditt CW. Arvode utgår till samtliga styrelsemedlemmar

Skulle du kunna tänka dig att ingå i styrelsen? Skicka din intresseanmälan till styrelsen@vashus11.se


Den 25 mars kl.13-14 och den 27 och 28 mars kl.18-19 finns representanter från styrelsen i föreningslokalen, Backsippsgatan 19, för att svara på frågor.