Avgiftsförändringar 2019

Styrelsen har beslutat om följande avgiftshöjningar från 2019-01-01

  • Årsavgiften (kallhyra) 1%
  • Värmeavgiften                2%

Upprustning av trapphus

Nu pågår en upprustning av våra trapphus. Väggarna kommer att målas om, montering av ljuddämpande skivor i taket och byte av takarmaturen till rörelseaktiverad LED-armatur.