Avgiftsförändringar 2019

Styrelsen har beslutat om följande avgiftshöjningar från 2019-01-01

  • Årsavgiften (kallhyra) 1%
  • Värmeavgiften                2%