P Bevakning

Från den 1 Maj så inför vi nya parkeringsrutiner i samarbete med Securitas Sverige AB för våra besöksparkeringar (även generell parkeringsövervakning).

Dina besökare behöver ladda ner parkerings appen Easypark och registrera parkeringen med områdeskoden 18761, området kommer vara uppmärkt i Easyparks kartprogram samt informationstavlor på besöksplatserna.

Anmälan om felparkeringar eller övriga parkeringsfrågorgörs via Securitas kundcenter på telefon: 0771-767000.