Gästparkering

Alla bostadsrättsinnehavare har fått två(2) stycken parkeringstillstånd som ni bör se till att era besökare använder.

Parkering utan tillstånd, synligt i bilens framruta, kan resultera i en kontrollavgift varierande mellan 300 och 600 kronor.

Det är högst 24 timmar i sträck parkeringsplatserna får nyttjas.
 Parkeringstillstånd.

Observera att boende inte kan använda dessa tillstånd för parkering på besöksplatser då Svensk Bevakningstjänst (BBAB) kontrollerar vart bilen är registrerad.

Boende i föreningen som kontinuerligt använder en bil som ej är registrerad i vårt område får inte heller missbruka dessa tillstånd för daglig parkering på besöksparkering.