Parkeringsplatser

Föreningen kan erbjuda parkeringsplatser med el och utan el.

med elstolpe, månadsavgift…..170:-

utan elstolpe, månadsavgift……..80:-

Kontakta fastighetsskötarna på Blomstergatan 7, för att hyra en parkeringsplats med eller utan el-stolpe.

Om du hyr lägenhet i andra hand måste du skaffa eget kontrakt för parkeringsplatsen, den kan inte hyras i andra hand.

Parkeringsplatserna märkta ”Besökande till V-ås hus 11” är endast avsedda för gäster till oss som bor här.

Du som äger lägenhet eller bor i andra hand får ej använda dessa, och riskerar att få böter om du ändå står där.

Nya Motorvärmarutagen / ELstolparna 2015 09 09

Inställning av avresetiden i motorvärmaruttagen

Sluttidpunkten för uppvärmningen av ett fordon (fordonets avresetid) ställs in på följande sätt…
Tryck på + eller – knappen i 3 s vid det uttag där uppvärmningsregleringen ska justeras.
När displayen slutar blinka, ställ omedelbart in önskad avresetid med + och – knapparna.

Uppvärmningstiden bestäms enligt grundinställningarna.
Tvångsdrift (30 min) kan aktiveras genom att trycka in + och – knapparna i 5 s på aktuell sida.
På displayen blinkar det klockslag då tvångsdriften upphör i 10 s.

Användning av uttagscentralen…

Locket till uttagscentralen ska hållas låst och anslutningskabeln tas ur uttaget när fordonet lösgörs från anslutningskabeln.

Funktionen hos en eventuell jordfelsbrytare ska testas varje månad med brytarens testknapp.

Parkeringspolicy Västeråshus 11

Parkeringsregler för Västeråshus 11:s fastigheter, upprättade i samverkan med Svensk Bevakningstjänst AB och fastställda fr.o.m. 2011-04-01.

För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan, skall nedanstående regler följas av de personer som parkerar bilar inom fastighetens tomtområde.

All parkeringsskyltning inom fastigheten sker med vägmärken.

Boende skall inom området parkera sina bilar på förhyrda platser upplåtna för boendeparkering. Dessa är numrerade och skyltade ”Förhyrda platser”.

Besökande skall ställa upp sina fordon med giltigt parkeringstillstånd, högst 24 timmar i sträck, på de särskilda platser som skyltats för detta ändamål. Dessa platser får inte brukas av boende i området. Platserna är numrerade.

Varm- och kallgaragen är avsedda för biluppställning inomhus.

Parkering framför kallgaragen utmed Bergslagsvägen medges av utrymmes-skäl inte.

Parkering framför varmgaragen medges för besökare till garageinnehavaren dygnet runt, dock högst 24 timmar i sträck. Garageinnehavaren får nyttja samma område för uppställning av fordon dagtid mellan kl. 07 och 23. Uppställningen bör dock endast ske periodvis under dagen för att inte stadig-varande hindra snöröjning och renhållning eller försvåra för innehavare av närliggande garage.

Alla parkeringsytor är endast upplåtna för parkering av personbil. Vid längre uppställning, eller uppställning av t.ex. husvagn krävs tillstånd från styrelsen.

Det är inte tillåtet att använda parkeringsplatserna för förvaring av avställda fordon.

På övriga ytor/gårdar råder zon med parkeringsförbud. Av- och pålastning får ske om aktivitet sker vid bilen minst var tionde minut. I annat fall övergår lastningen/lossningen till att bli parkering, vilket är förbjudet.  Vid in- eller utflyttning eller liknande situationer, kan behovet att tillfälligt parkera på de i övrigt förbjudna ytorna vara större, varvid tillstånd skall inhämtas från portvaktskontoret, vicevärden eller parkeringsentreprenören.

Brf Västeråshus 11 har träffat avtal med Svensk BevakningsTjänst AB att övervaka dessa regler. Underlåtelse att följa denna policy kan resultera i en kontrollavgift varierande mellan 300 och 600 kronor.”

Tillägg i Parkeringspolicy Västeråshus 11.

Från och med 1:a April 2011 kommer det krävas ett tillstånd för att använda besöksparkeringarna. Varje hushåll får tillsammans med detta brev, och den uppdaterade parkeringspolicyn, två stycken tillstånd som ni bör se till att era besökare använder. Parkering utan tillstånd, synligt i bilens framruta, kan resultera i en kontrollavgift varierande mellan 300 och 600 kronor. Som tidigare är det högst 24 timmar i sträck parkeringsplatserna får nyttjas.

Observera även att boende inte kan använda dessa tillstånd för parkering på besöksplatser då Svensk Bevakningstjänst kontrollerar vart bilen är registrerad. Boende i föreningen som kontinuerligt använder en bil som ej är registrerad i vårt område får inte heller missbruka dessa tillstånd för daglig parkering på besöksparkering.

I övrigt gäller parkeringspolicyn som tidigare. Läs gärna igenom den för att uppdatera minnet.