Styrelsen

År: 2017-2018

Ordförande                                Inger Morsing
Vice Ordförande                       Magnus Engqvist
Sekreterare                               Sven-Erik Jansson
Övrig ledamot                          Ann-Sofie Svennberg
Övrig ledamot                          Mats Jingerås
Riksbyggen                               Malin Hanzen
Suppleant                                  Lena Stål
Suppleant                                  Guy Lindeman
Suppleant                                  Alexander Löfberg

Mejla styrelsen:  styrelsen@vashus11.se

Vice värd

Vice värden heter Sven-Erik Jansson.
Han bor på Blomstergatan 18. tel: 021-41 09 73 eller 070–240 41 03
mejl: sven-erik.jansson@mbox301.tele2.se
Brevlåda för meddelande till vice värden finns innanför entrén till tvättstugan.
Brevlådan kontrolleras och tömmes 1 gång i veckan.


Styrelsen tidigare år…

År: 2016-2017

Ordförande                                Inger Morsing
Vice Ordförande                     Todd Hellman, Gymansvarig … tel 073-075 38 58
Sekreterare                               Sven-Erik Jansson
Övrig ledamot                          Magnus Engqvist
Övrig ledamot                          Mats Jingerås
Riksbyggen                               Jill Sohlberg, Tony Eriksson.
Suppleant                                  Eric Söderström
Suppleant                                  Mailn Engbom
Suppleant                                  Lena Stål
Suppleant                                  Ann-Sofie Svennberg
Suppleant                                  Guy Lindeman

Revisor                                        Fredrik Skog
Revisorsuppleant                  Mattias Walström

Valberedning                            Alexander Lövberg (sammankallande)
Valberedning                            Stig Sundqvist

ÅR: 2015 – 2016.

Ordförande…………………………Joakim Byström, tel: 0703-69 66 43
Vice Ordförande………………….Inger Morsing
Sekreterare…………………………Sven-Erik Jansson
Övrig ledamot……………………..Anders Byström
Övrig ledamot……………………..Mats Jingerås
Riksbyggen…………………………Jill Sohlberg, Tony Eriksson.
Suppleant……………………………Todd Hellman,  Gymansvarig … tel 073-075 38 58
Suppleant……………………………Magnus Engqvist
Suppleant……………………………Ted Persson (Avgått dat:2015 11 11, pga flyttat från föreningen)
Suppleant……………………………Erik Söderström
Suppleant……………………………Emelie Lidman (Avgått dat:2015 11 11, pga flyttat från föreningen)

Revisor…………………….Linda Jonsson
Revisorsuppleant………Agneta Björk

Valberedning……………Kerstin Persson (sammankallande)
Valberedning……………Alexander Lövberg

ÅR: 2014 – 2015

Ordförande…………………………Joakim Byström, tel: 0703-69 66 43
Vice Ordförande………………….Inger Morsing
Sekreterare…………………………Sven-Erik Jansson
Övrig ledamot……………………..Anders Byström
Övrig ledamot……………………..Mats Jingerås
Riksbyggen…………………………Jill Sohlberg, Tony Eriksson.    (Fredrik Brännström)
Suppleant……………………………Cecilia Lejderud
Suppleant……………………………Gunvi Eriksson
Suppleant……………………………Göran Lundqvist
Suppleant……………………………Todd Hellman,  Gymansvarig … tel 073-075 38 58
Suppleant……………………………Magnus Havbrandt

Revisor…………………….Alexander Löfberg
Revisorsuppleant………Agneta Björk

Valberedning……………Christian Blomberg
Valberedning……………Ted Persson

Vice värd: Sven-Erik Jansson.


2012 – 2013

Ordförande………………………….Joakim Byström, tel: 0703-69 66 43
Vice Ordförande………………….Inger Morsing
Sekreterare…………………………Sven-Erik Jansson
Övrig ledamot……………………..Anders Byström
Övrig ledamot……………………..Mats Jingerås
Riksbyggen…………………………Fredrik Brännström
Suppleant……………………………Cecilia Lejderud
Suppleant……………………………Mats Dahlén
Suppleant……………………………Andreas Nordström
Suppleant……………………………Gunvi Eriksson
Suppleant……………………………Göran Lundqvist

Revisor…………………….Liselott Westerberg
Revisorsuppleant……..Alexander Löfberg

Valberedning……………Christian Blomberg
Valberedning……………Ted Persson

Vice värd: Sven-Erik Jansson.


Bra att veta ang BRF styrelse…

Det måste finnas en beslutsför styrelse i föreningen.

Saknas styrelse helt eller får man inte ihop tillräckligt många ledamöter uppstår likvidationsplikt för föreningen. Detta innebär att Bolagsverket påbörjar ett ärende och, för det fall föreningen inte inom viss tid väljer nya ledamöter, beslutar att föreningen ska träda i likvidation och en likvidator tillsätts. Likvidatorns uppgift är att sälja föreningens tillgångar och dela ut det som blir kvar sedan skulderna betalats till bostadsrättshavarna. När föreningens fastighet säljs upphör bostadsrätterna och de boende kommer istället att inneha lägenheterna med hyresrätt.

I de fall det är för få personer som visar intresse för att engagera sig i styrelsearbetet bör därför styrelsen / valberedningen informera medlemmarna om vikten av att ha en fungerande styrelse samt att avsaknad av styrelse leder till att bostadsrätterna upphör och föreningen upplöses om föreningen inte inom viss tid lyckas få till en styrelse.

Det är således av helt avgörande för föreningens bestånd att det finns en styrelse.

Kortsiktigt är det också av vikt att vid var tid ha en beslutför styrelse. I annat fall finns det ingen som kan företräda föreningen. Detta innebär bl.a. att ingen kan teckna avtal om så behövs eller kanske lägga om föreningen lån. Har man inte delegerat uppgiften att besluta om medlemskap finns ej heller någon som kan göra det varför överlåtelser inte kan fullföljas.
Styrelsehandboken.